בוקסבוים אמנון

פרופ' אמנון בוקסבוים

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
יועץ דוקטורט ראש החוג amnon.buxboim@mail.huji.ac.il 02-6584194

הוקרה ופרסים

בוקסבוים אמנון - ERC - 2015
פרופסור אמנון בוקסבוים