בוקסבוים אמנון

אמנון
בוקסבוים
פרופסור אמנון בוקסבוים
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ דוקטורט - ראש החוג בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בניין סילברמן, חדר 3-501 amnon.buxboim@mail.huji.ac.il 02-6584194