בטלהיים אלדד

פרופ' אלדד בטלהיים

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
יועץ תלמידי בוגר שנה ג' יועץ שנה ג' eldadb@phys.huji.ac.il 02-6585148

הוקרה ופרסים

לד"ר אלדד בטלהיים - פרס המאמר הטוב ביותר 2010