ביטוי גנים במוח מדווח על קידוד חוויות לזיכרון - ד"ר עמי ציתרי

אנו גילינו כי המוח מייצג מידע בדפוסים של ביטוי גנים ברחבי המוח. חוויות בעלות תכונות משותפות חולקות קוד משותף. באמצעות חלק מתבניות ביטוי הגנים במוח, ניתן לזהות, עם כמעט 100% וודאות, את הזהות של החוויה האחרונה של עכברים.

ראו כתבה (אנגלית)