בינלאומיות

 

 

שביל

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, יחד עם קהילת האוניברסיטה העברית, שואפת לקדם את נושא הבינלאומיות במטרה לקדם מצוינות בהוראה ובמחקר, וליצור קמפוס בינלאומי שבו לומדים יחדיו חוקרים וסטודנטים ישראליים לצד חוקרים וסטודנטים ממוסדות מובילים בעולם. הפקולטה שואפת לשמר את מעמדה כמוסד מחקר מוביל ובכך לקדם ולהעמיק שיתופי פעולה מחקריים עם מוסדות מובילים בעולם, לרבות מחקרים, פרסומים, יצירה וקידום הגשות משותפות לקרנות מחקר חיצוניות.

 

במסגרת מטרה זו הפקולטה מעודדת סטודנטים לצאת לתכניות מגוונות המיועדות לחילופי סטודנטים במסגרת לימודיהם בתואר ראשון, שני ושלישי. סטודנטים של הפקולטה יכולים להשתתף בתכניות קצרות וארוכות, השתלמויות, סיורים לימודיים, סדנאות וחילופים לסמסטר או לשנה בחו"ל באוניברסיטאות שותפות של האוניברסיטה העברית. סטודנטים שיוצאים במסגרת התכניות יקבלו הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו"ל כחלק מלימודי התואר שלהם באוניברסיטה העברית. כדי לקדם מטרה זו האוניברסיטה העברית שותפה להסכמים עם אוניברסיטאות שונות, מגוונות ומובילות אשר מאפשרות חילופי סטודנטים. הלימודים במוסדות הלימוד המארחים הם ללא עלות כספית נוספת, ושכר הלימוד שמשולם לאוניברסיטה העברית מכסה גם את הלימודים הללו. חלק מן התכניות כוללות מימון עבור הוצאות נסיעה ולינה, אולם בחלקן העלות מוטלת על הסטודנטים.

בילאומיות2

 

יציאה במסגרת חילופי סטודנטים היא חוויה אקדמית מעולה. ישנה חשיבות רבה להשתתפות במסגרת בחו"ל במהלך הלימודים: הרחבת אופקים במישור האישי והמקצועי, שיפור מיומנויות באנגלית ו/או שפות זרות נוספות, הזדמנות ליצירת קשרים אקדמיים וחברתיים לעתיד, הזדמנות לפגוש ולהיחשף לאנשים מתרבויות שונות, חשיפה לאופני לימוד שונים, דרכי חשיבה וסביבה אקדמית שונה, פיתוח כישורים בינלאומיים שיכולים להוות יתרון בראיון עבודה ועוד. בנוסף לכך, באוניברסיטאות רבות ניתן ללמוד קורסים בחירה שלא קיימים בפקולטה ובכך להרחיב אופקים בכיוונים רבים. אך מעבר לכל, חוויה של פעם בחיים.

צוות היחידה הבינלאומית בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע:

 

פרופ' דני פורת

מנהל אקדמי

972-2-6586948

Danny.porath@mail.huji.ac.il

 

גב' ליטל מאיירס

רכזת בינלאומיות

972-2-6584355

litalmy@savion.huji.ac.il