"בקטריות זומבי"- מנגנון פעילותו המתמשכת של כסף אנטי-בקטריאלי

שלושה חוקרים מן המכון לכימיה - ד"ר רחלי בן-קנז וקשלק, ד"ר רמי פדהצור (גם במכללת הדסה) ופרופ' דוד אבניר, פירסמו לאחרונה מנגנון פעילות נוסף לכסף אנטיבקטריאלי שלא היה מוכר עד כה. כסף ידוע כמתכת אנטיבקטריאלית עוד מימי קדם, והיא עדיין ממשיכה למלא פונקציה זו במבחר רב של ישומים הן בבתי חולים, והן במוצרי צריכה שונים. המנגנון הסטנדרטי שהוצע לפעילות ביולוגית זו הניח שעם חדירת הכסף לבקטריה והריגתה, מסתיים תפקיד הכסף. שלשת החוקרים הציעו ואף הוכיחו שמנגנון הפעולה של כסף הרבה יותר ארוך ומתמשך: התברר שהכסף, לאחר פעולת ההמתה, נשאר בבקטריות המומתות הן בצורה פעילה והן באופי המאפשר את שיחרורו מתוך הבקטריות המומתות לקטילה של דור נוסף של בקטריות, וחוזר חלילה. בקטריות אלה, שכונו "בקטריות זומבי", פעילות בקטילה לא פחות מן הכסף הראשוני. לתגלית זו חשיבות בטיפולי פצע וליישומים רבים אחרים במערכות סגורות. המאמר זכה לתהודה רבה מאד, למאמרי מערכת רבים, ולדיון ער במרשתת. .
נכון למועד כתיבת שורות אלה המאמר נמצא באחוזון ה 97 של המאמרים הנקראים ביותר מכלל 100,000 מאמרים בני אותו גיל.
למאמר