בקנשטיין יעקב

פרופ' יעקב בקנשטיין

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת bekenate@vms.huji.ac.il 02-6584374

הוקרה ופרסים

יעקב בקנשטיין - 2014
לפרופ' יעקב בקנשטיין - 2005
לפרופ' יעקב בקנשטיין - פרס וייצמן
לפרופ' יעקב בקנשטיין - 2012