ברגר נעם

דר' נעם ברגר

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת berger@math.huji.ac.il 02-6584351

הוקרה ופרסים

לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC -2009