גוטפרוינד חנוך

פרופ' חנוך גוטפרוינד

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת mshanoch@mscc.huji.ac.il 02-6584802

הוקרה ופרסים

לפרופ' חנוך גוטפרוינד - תואר ד"רכבוד 2010