גזית שניר

מר שניר גזית

הוקרה ופרסים

מלגת אלון לשנת תשע"ט