גישה חדשה להפקת סלנו-חלבונים הומניים באמצעות סינתזה כימית - ד"ר נורמן מטאנס

הקבוצה של ד״ר נורמן מטאנס מהמכון לכימיה, שמתמחה בכימיה אורגנית וביו-אורגנית, פרסמה לאחרונה מאמר בכתב העת הנודע Chemical Science, בו הם תארו בפעם הראשונה את האפשרות לסנתז בצורה כימית חלבונים ממשפחת הסלנו-חלבונים.
גוף האדם מכיל 25 סלנו-חלבונים המכילים ברצף שלהם את החומצה האמינית ה-21, סלנוציסטאין. הפעילות הביולוגית של כמחצית מהחלבונים האלה אינה ידועה. הקושי הקיים בהפקה של סלנו-חלבונים על ידי ביטוי בתאים והניצולות הנמוכות שמתקבלות עיכבו את אפיונם הביולוגי של חלבונים אלו. במאמר זה, קבוצתו של ד״ר מטאנס הציגה שיטה לסינתזה כימית של חלבונים אלו, שבעזרתה הצליחו להכין לראשונה את שני הסלנו-חלבונים ההומניים  SELM ו- SELW . הסינתזה של הסלנו-חלבון SELM, שהוא ארוך יותר מבין השניים, הייתה יותר מאתגרת ודרשה שימוש באסטרטגיות חדשניות שפותחו במעבדה בתחום הכימיה של סלנוציסטאין. בשיטה זו התאפשרה הכנת מיליגרמים של אותם סלנו-חלבונים בצורה הומוגנית. התקדמות זאת בהכנתם של סלנו-חלבונים תעודד מחקרים עתידיים לעסוק בפעילותם הביולוגית ותפקידם במחלות שונות.
קראו עוד (אנגלית)