גלנדר יצחק

דר' יצחק גלנדר

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת gelander@math.huji.ac.il 02-6584123

הוקרה ופרסים

לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC -2008