גרתי ניסים

פרופ' ניסים גרתי

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת garyi@mail.hujii.ac.il 02-6586574

הוקרה ופרסים

ניסים גרתי - 2016
גרתי ניסים 2015
לפרופ' ניסים גרתי - 2009
לפרופ' ניסים גרתי - 2009
לפרופ' ניסים גרתי - 2007
פרופסור ניסים גרתי