האוניברסיטה העברית מעוניינת לקדם סטודנטים בני החברה הערבית ללימודי תארים מתקדמים.