האם אנו לבד? חיפוש חיים במערכות שמש מרוחקות - ד"ר עמרי ונדל

        בספטמבר 2016 עורר גילוי כוכב לכת דמוי ארץ הסובב את הכוכב הקרוב ביותר למערכת שמש עניין רב בתקשורת ובעולם המדע ועורר וחידש את הדיון בשאלה האם קיימים חיים בכוכבי לכת אחרים ובפרט בכוכבי לכת של שמשות קטנות ואדומות המכונות ננסים אדומים המהוות כ-75% מכלל הכוכבים.
        במחקר שפרסמו לאחרונה כותבים יוסף גיל ועמרי ונדל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, כי אין מניעה להתפתחות חיים הדומים לאלה שהתפתחו בכדור הארץ על כוכבי לכת הסובבים ננסים אדומים, בניגוד למה שהיה מקובל לחשוב עד לפני מספר שנים. בפרט מראים גיל וונדל כי בכוכבי לכת כאלה עשויים להתקיים תנאים מתאימים לפוטוסינתזה, הנחשבת לחיונית לקיום רוב צורות החיים על פני כדור הארץ. במחקר נוסף שנשלח לאחרונה לפרסום בכתב העת היוקרתי Astrophysical Journal טוען ד"ר ונדל כי מים נוזליים יכולים להימצא על פני כוכב הלכת החדש וכוכבי לכת רבים הדומים לו, מבחינת תחום רחב של תכונות וסוגי אטמוספרה. במחקר זה גם מוצעת שיטה העשויה לתת הערכה לשכיחותם של חיים בכוכבי לכת שמחוץ למערכת השמש באמצעות הטלסקופים JWST ו- TESS-המתוכננים להישלח לחלל בשנתיים הקרובות.