הרצאה של פרופ' (אמריטוס) יואב קבנצ'יק על "הברזל באדם בבריאות ובחולי- תובנות חדשות ופתרונות מול מיתוסים ואגדות"