הרצאת "אשנב במתמטיקה"

פרוספקט מידע - המידע כתוב גם בהמשך הידיעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אשנב למתמטיקה

פרופ' ענר שלו

מחבורות לאלגבראות לי ובחזרה

 

לעתים במתמטיקה מתרגמים בעיה מתחום אחד לתחום שני בו יש יותר כלים להתמודד איתה, וכך מגיעים לפתרון. אני אדגים זאת בהקשר של חבורות סופיות ואלגבראות לי. אתחיל במבוא קצר לאלגבראות לי, שהן אובייקט מתמטי מרתק, פחות מוכר מחבורות אך במובנים רבים יותר פשוט מהן. בהמשך אתאר בעיות מתמטיות מרכזיות בתורת החבורות שהפתרון היחיד שנמצא להן משתמש באלגבראות לי. אתחיל במשפטי נקודות שבת ואסיים בבעיות ברנסייד ובפתרונו של זלמנוב לאחת מהן, שזיכה אותו במדליית פילדס. ההרצאה מתאימה לתלמידי שנה ב ומעלה.

 

יום ד', 22.03.2017, בשעה 18:00.

כיבוד קל יוגש לאחר ההרצאה.

אולם מתמטיקה 2

קרית אדמונד י. ספרא (גבעת רם)