וילנר איתמר

איתמר
וילנר
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לכימיה בנין פילדלפיה, חדר 210 itamar.willner@mail.huji.ac.il 02-6585272