חמצון חומצות שומניות חיונית ע"י האנזים ציטוכרום P450

חמצון חומצות שומניות חיונית - תמונה ראשית

ששון צחייק מהמכון לכימיה וקבוצתו (Ramanan Rajeev, Debasish Mandal,  Kshatresh Dutta Dubey, Binju Wang) פענחו את האופן בו האנזים ציטוכרום P450 מזן  SPα מחמצן חומצות שומניות חיוניות. האנזים מבצע את פעולתו הקטליטית, תוך סלקטיביות רבה (סלקטיביות מיקומית ומרחבית). הקבוצה הראתה כיצד האנזים משתמש במי-חמצן ליצור את הצורון הפעיל במנגנון הסותר את המקובל, ואיך מתורגמת האסימטריה של האתר הפעיל לסלקטיביות הקבוצה. הקבוצה ניסתה להבין את תהליך ההתפתחות של פונקציונליות ה-SPα, בהשוואה לאנזימים הקרובים לו. מסתבר שמקורה של הפונקציונליות השונה של האנזימים הללו נעוצה במספר קטן ביותר של שיירי חומצות אמיניות באתר הפעיל. העבודה התפרסמה בעיתון היוקרתי J. Amer. Chem. Soc. 2016, 138: 6786-6797.