חקר מנגנוני התיקון של DNA בעזרת חישובים מולקולריים

חוקרי האוניברסיטה העברית גילו שמנגנון התיקון של DNA נָזוּק, המקובל על-ידי הניסיונאים, שגוי. פגמי DNA קשורים להתפתחות סרטן ולהשתרשות DNA פגום בגנום האנושי. אשר על כן, הבנת האופן שבו התא מתקן פגמים כאלה, בכוחה לשפוך אור על תהליכים מעוררי סרטן ועל עיצוב גורמים המעכבים אותו.
 
החוקרים השתמשו בחישובים מולקולרים, המאפשרים סימולציה של מנגנון התיקון של הנזק על-ידי האנזים הקרוי AlkB. החישובים הראו ש- AlkB מתקן את בסיס ה- DNA, אדנין, המצולק בגשרון של שני פחמנים (גשר ethano), תוך יצירת חומר ביניים כפול-מטען (zwitterion), ולא בעזרת גשר חמצני (epoxide), כפי שנטען ומקובל בקהילת הניסיונאים. המחקר החישובי מראה גם שתוצרי תגובת התיקון הם שונים מהמקובל, ובכך גורם המחקר לרביזיה מוחלטת של מנגנון התיקון של בסיסי DNA.
 
המחקר שפורסם בעיתון  J. Amer. Chem. Socמראה שהכלים החישוביים הנוכחיים מאפשרים לזהות היבטים מנגנונים שמוחמצים על-ידי הכלים של הביולוגיה הכימית הניסויית, ואשר על כן, מבליט המחקר את העוצמה הגלומה בשילוב כלים חישוביים בחקר מנגנונים ביולוגיים, תוך יצירת פוטנציאל אקדמי ויישומים רפואיים.
 
המחקר נעשה במעבדתו של פרופ' ששון צחייק מהמכון לכימיה, על-ידי בתר-דוקטור, ד"ר בינג'ו וואנג, הממומן בעזרת מלגת ות"ת לחוקרים מצטיינים מסין ומהודו