טיומקין מיכאל

פרופ' מיכאל טיומקין

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
יו''ר המכון temkin@math.huji.ac.il 02-6584575

הוקרה ופרסים

לזוכי מלגת אלון לשנים תשע"ב-תשע"ד