טיומקין מיכאל

דר' מיכאל טיומקין

הוקרה ופרסים

לזוכי מלגת אלון לשנים תשע"ב-תשע"ד