יום פקולטבע ויום פתוח לתארים מתקדמים

פוסטר הזמנה עם פרטים של יום פקולטבע ויום פתוח לתארים מתקדמים

שמרו את התאריך!
22.3.17
יום פקולטבע ויום פתוח לתארים מתקדמים
קמפוס אדמונד י' ספרא
פרטים נוספים ישלחו בהמשך