יום פתוח לתארים מתקדמים

יום פתוח לתארים מתקדמים, יום ג', 25 לפברואר 2020
25 פבר' 2020 - 11:15 עד 17:00