כרם בת-שבע

בת שבע
כרם
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון למדעי החיים בנין סילברמן חדר 590 - 2 kerem@cc.huji.ac.il 6585689 - 02