ליבנה עודד

עודד
ליבנה
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
- מדעי החיים חוגי לימוד בניין סילברמן, ביולוגיה מבנית מס' 10 oded.livnah@mail.huji.ac.il 02-6586894
יו''ר מכון המכון למדעי החיים בניין וולפסון, חדר 10 oded.livnah@mail.huji.ac.il 02-6586191
מנהל/ת יחידת שרות המכון למדעי החיים בנין סילברמן oded.livnah@mail.huji.ac.il 02-6586894