ליניאל נתי

פרופ' נתי ליניאל

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת nati@cs.huji.ac.il 02-5494548

הוקרה ופרסים

נתי ליניאל - רוטשילד - 2015
נתי ליניאל - 2013
ERC לחוקרים - 2013