ליניאל נתי

נתי
ליניאל
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בנין רוס, חדר 222 nati@cs.huji.ac.il 02-5494548