מגדסי שלמה

פרופ' שלמה מגדסי

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
יו''ר המכון magdassi@mail.huji.ac.il

הוקרה ופרסים

שלמה מגדסי - 2014
פרופ' שלמה מגדסי