מה הם הגנים הנקראים רנ"א ומה חשיבותם - פרופסור חרמונה שורק

תרשים פעולם עמעום המיקרו-רנ"א

הם תרמו להתפתחות המטאורית של המוח, הם תורמים לאבולוציה של הגוף האנושי גם בימינו אנו, והם טומנים בחובם הבטחה לדור חדש של תרופותגנטיות. אלה הם המיקרו־רנ"א - העמעמים הקטנים והחכמים של הגנום האנושי,ששולטים ברזי ייצור החלבונים שמרכיבים את גופנו.
 
קיראו מאמר