מזרחי עדי

פרופ' עדי מזרחי

הוקרה ופרסים

לד"ר עדי מזרחי - 2009
לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC -2008