מסרוואה אחמד

דר' אחמד מסרוואה

הוקרה ופרסים

מסרוואה אחמד - 2016 מלגת עזריאלי
ד"ר אחמד מרסוואה