משורר ערן

TEST - greeting for person

ppl_Fname:
Eran
ppl_Fname:
Eran
ערן
משורר
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ/ת תלמידי בוגר המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 541-2 meshorer@cc.huji.ac.il 02-6585161
יו''ר החוג - ראש החוג המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 541-2 meshorer@cc.huji.ac.il 02-6585161