נהלים - נספח ו'

נספח ו':  לימודי עברית

רמת העברית של התלמיד נקבעת באמצעות בחינת מיון, שנעשית און-ליין ובחינת שיבוץ המתקיימת ביחידה לעברית. בחינות אלו מתקיימות לקראת תחילת לימודיו של התלמיד. על פי תוצאות בחינות המיון והשיבוץ ייקבע מי מהנבחנים זכאים להיבחן ב"בחינת פטור" ומי מהם יסווגו לרמות השונות של לימוד עברית.

א. לזכאים להיבחן ב"בחינת פטור" בעקבות בחינת המיון: פטור מלימודי עברית יוענק למי שהשיג ב"בחינת הפטור" ציון 75 לפחות (85 לפחות לתלמידי משפטים). תלמיד שהשיג  ציון נמוך מ- 75 (נמוך מ- 85 לתלמידי משפטים) ילמד בקורס סמסטריאלי ברמה ו' בשנת הלימודים הראשונה שלו (מומלץ ללמוד בסמסטר הראשון). בתום הקורס ייבחן ב"בחינת פטור".

ב. תלמיד שהישגו בבחינת המיון לא זיכה אותו באפשרות להיבחן ב"בחינת פטור", ידורג לאחת משש רמות לימוד (א'- ו'; רמה א' היא הנמוכה ביותר). סף הקבלה לרוב החוגים באוניברסיטה הוא רמה ד'.

ג. ציוני המעבר: מרמה ד' לרמה ה' – 65 בבחינת רמה; מרמה ה' לרמה ו' – 70 בבחינת רמה; ומרמה ו' לקבלת הפטור בעברית – 75 (85 לתלמידי משפטים).

ד. דילוג על רמה בעברית:

יתאפשר דילוג על רמה בשני המקרים הבאים:

1. תלמיד שנבחן בחינת רמה מבלי שלמד בקורס העברית וציונו בבחינת הרמה הינו 95 ומעלה.
2. תלמיד שלמד בקורס עברית וציונו בבחינת הרמה ובציון הכיתה הינו 95 ומעלה.

הרישום לבחינות אלו יעשה מראש ובתשלום לפי התעריף הקבוע ביחידה לעברית.

ה. האוניברסיטה מקיימת בביה"ס לתלמידים מחו"ל קורסים בעברית בכל הרמות, במסגרת "אולפן ירושלים" (ביולי) ו"אולפן הקיץ" (באוגוסט-ספטמבר). מומלץ לתלמידים שלא עמדו בדרישות הקבלה או המעבר, להשתתף בקורסים אלה. לימודים ב"אולפן הקיץ" שקולים כנגד לימודי סמסטר שלם במהלך השנה. בסוף הקורס מתקיימות בחינות רמה ובחינות פטור. "אולפן ירושלים" אינו שקול כנגד לימודים במהלך השנה, ולא ניתן להשלים לימודי רמה באמצעותם. הלימודים בקיץ כרוכים בתשלום נוסף על שכר הלימוד הרגיל.