סומפולינסקי חיים

פרופ' חיים סומפולינסקי

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת haim@fiz.huji.ac.il 02-6584563

הוקרה ופרסים

קשדן וסומפלינסקי - 2016
לפרופ' חיים סומפולינסקי - 2008
לפרופ' חיים סומפולינסקי - פרס שוורץ