סטראסר דניאל

פרופ' דניאל סטראסר

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
יועץ תלמידי מוסמך strasser@mail.huji.ac.il 02-6585466
יועץ/ת תלמידי בוגר יו"ר התכנית strasser@mail.huji.ac.il 02-6586352

הוקרה ופרסים

ERC - 2012