סטראסר דניאל

TEST - greeting for person

ppl_Fname:
Daniel
דניאל
סטראסר
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ תלמידי מוסמך המכון לכימיה בניין אלברמן, חדר 67 strasser@mail.huji.ac.il 02-6585466