עם הראש בכוכבים - כתבה על פרופ' ראם סרי ממכון רקח לפיסיקה