פדן איתנה

פרופ' (אמריטוס) איתנה פדן

הוקרה ופרסים

2017 - חרמונה שורק, פדן איתנה - חבר באקדמיה אירופה