פוצח מנגנון שיתרום להבנת מחלות ניוון שרירים

לפני מספר שנים, נתגלה צורון חדש של מולקולות RNA, אשר בשונה מכל שאר מולקולות הRNA התאיות, הוא מעגלי. על אף היותו של הRNA  המעגלי נפוץ מאד בתאים, מנגנון היווצרותן של מולקולות מעגליות אלו אינו ידוע. כמו כן, מעט מאד מחקרים פורסמו אודות תפקידן התאי ומעורבותן האפשרית של מולקולות רנ"א מעגליות במחלות שונות.
 
במאמר שפורסם בעיתון היוקרתי Molecular Cell, מעבדתו של דוקטור סבסטיאן קדנר חשפה את תהליך היווצרותן של מולקולות אלו. במחקרם הם מצאו כי תהליך היווצרותן של מולקולות RNA מעגליות אלו מתחרה עם זה של המולקולות הלינאריות, הנגזרות מאותו מקור DNA. מכאן, שליצירת מולקולות רנ"א מעגליות ישנן השלכות רחבות הן על מכלול מאגר צורוני הרנ"א והן על מערך ביטוי הגנים בתא. במחקר זה נמצא גם כי מולקולות מעגליות אלו מיוצרות ברמה גבוהה במוח, ופעמים רבות מקורן בגנים בעלי חשיבות רבה לתפקוד המוח, עובדה המרמזת על מעורבותן של מולקולות אלו בפעילות התקינה שלו.
 
בנוסף, המחקר מצביע על רמת בקרה נוספת, בכיוון ההפוך, לפיה לRNA מעגלי זה תפקיד בבקרת פעילות החלבון עצמו.
 
פעילות לא תקינה של החלבון muscelblind גורמת להיווצרותן של מחלות ניווניות חמורות כגון myotonic dystrophy, דבר המצביע על מעורבותן האפשרית של מולקולות RNA מעגליות במחלות מסוג זה. על כן, לעבודה זו תרומה חשובה להבנת המנגנונים המולקולאריים שבבסיסן של מחלות ניווניות, כדוגמת מחלות ניוון שרירים, והינה בקדמת המחקר העוסק בביולוגיה מולקולארית.
 
מחקר זה נעשה בשיתוף פעולה בין מעבדתו של דוקטור קדנר וזו של פרופסור ניקולאוס רייבסקי ממכון מקס דלברוק בברלין, גרמניה. החוקרים המעורבים במחקר זה הם: ד"ר רעות אשואל פלוס, נגרג'ון רדי-פמדורטי, ד"ר אסנת ברטוק, מור חנן ונוה אבנטל (מקבוצת קדנר), מרקוס מאייר, אנדרניק איבנוב וסבסטיאן ממצ'ק (מקבוצת רייבסקי).