פורת דני

פרופ' דני פורת

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
סגן דיקן- מחקר danny.porath@mail.huji.ac.il 02-6586948

הוקרה ופרסים

לד"ר דני פורת - 2008