פטאל רענן

פרופ' רענן פטאל

הוקרה ופרסים

ERC - 2013 לחוקרים צעירים
ד"ר רענן פטאל - 2008
רענן פטאל - 2010