פיינברג ג'אי

ג'אי
פיינברג
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
דיקן הפקולטה - דיקן הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע דיקנט הפקולטה 312 deanscience@savion.cc.huji.ac.il 02-6585355 02-6586978