פיינברג ג'אי

פרופ' ג'אי פיינברג

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
דיקן הפקולטה דיקן הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע deanscience@savion.cc.huji.ac.il 02-6585355

הוקרה ופרסים

ERC - 2011
לפרופ' גיי פיינברג 2010