פרידלר אסף

פרופ' אסף פרידלר

הוקרה ופרסים

לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC -2008
לד"ר אסף פרידלר - 2009