פרידלר אסף

פרופ' אסף פרידלר

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
דיקן הפקולטה דיקן הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע assaf.friedler@mail.huji.ac.il 02-6585355

הוקרה ופרסים

לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC -2008
לד"ר אסף פרידלר - 2009