פרידלר אסף

אסף
פרידלר
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
- תלמידי שנה א' המכון לכימיה בנין פילדלפיה, חדר 311 assaf.friedler@mail.huji.ac.il 02-6585746