צחייק ששון

פרופ' ששון צחייק

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת sason@yfaat.ch.huji.ac.il 02-6585909

הוקרה ופרסים

צחייק ששון - 2017
ששון צחייק 2015
לפרופ' ששון צחייק - 2012
לפרופ' ששון צחייק - מכון מקס פלאנק
לפרופ' ששון צחייק