קופרמן אורנה

פרופ' אורנה קופרמן

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת ornak@cs.huji.ac.il 5494558 - 02

הוקרה ופרסים

ERC - 2011