קופרמן אורנה

אורנה
קופרמן
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בנין רוס חדר 219 ornak@cs.huji.ac.il 5494558 - 02