קשדן דוד

פרופ' דוד קשדן

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת kazhdan@math.hjji.ac.il 02-6586808

הוקרה ופרסים

קשדן וסומפלינסקי - 2016
ERC - 2010 (2009)
לפרופ' דוד קשדן - 2008
לפרופ' דוד קשדן - רוטשילד
לפרופ' דוד קשדן - 2012