רוט מיכאל

פרופ' מיכאל רוט

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת mroth@vms.huji.ac.il 6586364 - 02

הוקרה ופרסים

לפרופ' מיכאל רוט - תעודת חברות 2010