תחרות א-סימטרית על אור מסבירה את הירידה במגוון המינים בעקבות תוספת משאבים - מר ניב דה מלאך

אחד הדפוסים הנפוצים באקולוגיה הוא אובדן המינים הבאים בעקבות תוספת משאבים (דישון).
הסבר נפוץ לתפועה זו מציע שעלייה באסימטריה בקליטת האור (המידה שבה צמחים גדולים מקבלים יותר אור ביחס לצמחים קטנים) גורמת להכחדות תחרותיות ולאובדן מגוון ביולוגי.  'השערת האסימטריה' נתמכת על ידי מודלים מתמטיים, אבל מעולם לא נבחנה בתנאי שדה בשל מחסור במתודולוגיה מתאימה למדידת אסימטריה. במאמר זה, אנו משתמשים בגישה חדשנית לכימות האסימטריה של אור.
אנו מראים כי העלייה באסימטריה  היא המנגנון העיקרי העומד מאחורי הירידה בעושר המינים לאחר דישון. התוצאות שלנו מספקות הסבר אפשרי עבור אחד הגורמים העיקריים של אובדן מינים בעולם.
 

קראו (אנגלית)