תחרות פוסטרים ביום פקולטבע תשע"ח

סטודנטים יקרים,
אנו שמחים להודיעכם כי השנה ההגשה ל"תחרות הפוסטרים של יום פקולטבע" תתבצע באופן מקוון.  

על מנת לצפות בהנחיות לגבי אופן ההגשה ובטופס ההגשה, הנכם מתבקשים להיכנס לקישור הבא:  

הנחיות וטופס הגשה
מועד אחרון להגשה הינו עד ה-08.03.2018 !!!