תשבי נפתלי (תלי)

TEST - greeting for person

נפתלי (תלי)
תשבי