תשובה עידית

דר' עידית תשובה

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
חוקר/ת edit.tshuva@mail.huji.ac.il 02-6586084

הוקרה ופרסים

עידית תשובה - 2015 - ERC
לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC -2009
לפרופ' עידית תשובה - פרס רקטור
ברכות לחברי הסגל - 2013