הקמת בית-הספר ללימודי מוסמך

הקמת בית הספר למוסמך

בית הספר ללימודי מוסמך של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע הוקם לפני כשנה על מנת לשמש כגוף המרכז את הלימודים לתואר שני בפקולטה. מטרת הקמת בית הספר הייתה להעלות את רמת שקיפות הנהלים והאחידות בין החוגים מחד, ומתן תמיכה כלכלית בתלמידים מצטיינים מאידך. בית הספר נותן מענה לשאלות תלמידים בנושאים שונים, ופועל לביסוס נהלים שונים, הן נהלים קיימים והן חדשים התואמים את רוח התקופה, כפי שמאושרים מעת לעת. בנוסף, בית הספר מעניק מלגות הצטיינות לכ-10% מתלמידיו בחוגים השונים. מצטייני פקולטה זוכים לתמיכה כלכלית משמעותית מהפקולטה לתקופה של עד שנתיים בנוסף לתמיכה מהחוג/מנחה, וחלקם הגדול אף נהנה ממשרת הוראה בחוג הרלוונטי. תלמידים אלו מקבלים תעודת הוקרה של "מצטיין פקולטה" במסגרת טקס שנתי.
    בית הספר פועל לקידום לימודי המוסמך בפקולטה, למשיכת תלמידים מצטיינים הן מבית והן מחוץ, ומקדם תוכניות לתלמידים בינלאומיים. הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מעודדת תלמידים מחו"ל לבוא וללמוד את לימודי המוסמך שלהם באוניברסיטה העברית. לצורך זה כל קורסי המוסמך נלמדים באנגלית במקרים בהם יש סטודנט אחד או יותר בכיתה שאינו דובר עברית.  בנוסף, בית הספר ללימודי מוסמך דואג לליווי אישי של תלמידים אלו על מנת לטפל בצרכים המיוחדים שמתעוררים אצל זר שבא ללמוד בארץ. לבסוף, בית הספר מעודד את התקדמותם של בוגריו לתואר שלישי ולהמשך עבודה פורייה בטכנולוגיה, במחקר, או בהוראה.
 
ראש בית-הספר ללימודי מוסמך:
פרופ' עידית תשובה
edit.tshuva@mail.huji.ac.il
 
רכזת מוסמך:
אילונה גז'ילייבה
ilonag@savion.cc.huji.ac.il
 
יועצת ומלווה לתלמידי חו"ל:
אביה לידר
katya.zuker@mail.huji.ac.il