תולדות הקמת המכון לכימיה

תולדות הקמת המכון לכימיה

במאמר "סיפור על שני הרים" מספר פרופסור ששון צחייק מהמכון לכימיה את תולדות הקמתה של האוניברסיטה העברית ב- 1925, ושוזר לתוך הסיפור הגדול את סיפורו של המכון לכימיה, שהוא בית הספר הראשון לכימיה במדינת ישראל.
המכון לכימיה הוקם ב- 1923, שנתיים לפני פתיחתה הרשמית של האוניברסיטה ו- 25 שנים לפני קום המדינה.
האירוע הזה מהווה את מימוש חזונו של ד"ר חיים וייצמן להקים אוניברסיטה באזור שכוח-אל בפאתי האימפריה העותומנית.
הסיפורים הללו נשזרים במאמר לסיפור הגדול יותר של חבל הארץ הקרוי אז "פלשתינה" תחת האימפריה העותומנית והמנדט הבריטי, וההשפעה של מעצמות אירופה על האזור ובמיוחד השפעתה של גרמניה.
השפעתה של גרמניה על התרבות, הארכיטקטורה והידע הטכני נמשכה מתקופת הטמפלרים ועד שלהי מלחמת העולם השנייה. המאמר מתאר את ההשפעה הגרמנית על האוניברסיטה העברית גם דרך עינו של ש"י עגנון בספרו "שירה".
המאמר ממשיך ומתאר את האבולוציה של האוניברסיטה, כמתבטא במכון לכימיה, מהשיטה הגרמנית של "מכון אחד -- פרופסור אחד" לשיטה הפלורליסטית הנוכחית. גיבורי הסיפור של המכון הם רבים. אחדים מהם עוצמתיים ומרחיקי ראות כוייצמן וארנסט-דוד ברגמן, בעוד אחרים הם פחות מתבלטים אבל השפעתם אינה פחות עוצמתית, למשל לדיסלאוס פארקש, גבריאל שטיין ואחריהם תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם.
עוד על ההיסטוריה של המכון לכימיה ניתן לקרוא ב:
S. Shaik “A Tale of Two Mounts: The History of Chemistry at The Hebrew University” Isr. J. Chem. 55, 781-825 (2015).